اعضای کمیته علمی

صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی

 

رديف

 

نام ونام خانوادگي

 

مرتبه

 

رشته تحصيلي

 

دانشگاه

 

شغل/ سمت

 

تلفن

 

ایمیل

 

۱

دكتر سلطانعلي مير

مربي

 

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

سرپرست واحد زاهدان

 

 

 

۲

دكتر جعفر رهنما راد

دانشیار

دکتری زمین شناسی مهندسی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

عضو هیئت علمی واحد

 

 

 

۳

دکتر ریاجی

استاد

فوق تخصص عروق

دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو مدعو

 

 

 

۴

حجت الاسلام ولمسلمين رضا ايماني خواه

مربی

الهیات

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مسئول نهاد مقام معظم رهبری

 

 

 

۵

دكتر منصور نيك پناه

استاد یار

ادبیات

دانشگاه سیستان و بلوچستان

عضو هیات علمی

 

 

 

۶

حجت الاسلام ولمسلمين محمد باقر حيدري نسب

مربی

علوم قرآنی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مسئولدر نهاد مقام معظم رهبری

 

 

 

۷

مهدي دولتي

مربی

معارف اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدیر کروه معارف اسلامی

 

 

 

۸

دكتر احمد علی خسروي

استاد یار

انقلاب اسلامی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

عضو کروه معارف اسلامی

 

 

 

۹

حجت الاسلام ولمسلمين محمد راهداري

مربی

علوم قرآنی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدیر فرهنگی واحد

 

 

 

۱۰

دکتر مقتدری

دانشیار

مکانیک

دانشگاه تهران

ضو مدعو

 

 

 

11

بهروز رومیانی

استادیار

زبان وادبیات فارسی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مسئول همایش ها

 

 

 

12

مصطفی سالاری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

آزاد اسلامي- واحد زاهدان

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی