جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

آدرس:زاهدان.انتهای بلوار دانشگاه  مجتمع دانشگاه ازاد اسلامی واحد زاهدان دبیرخانه دایمی همایش های واحد
تلفن و فاکس:33416606